Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderling Belang

Naam Onderling Belang
Plaats Bovenkarspel
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 december 1898
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum 24 oktober 1896
Doelstelling

a. Langs ordelijke en wettige wegen alles aan te wenden wat strekken kan tot bevordering der zedelijke en stoffelijke belangen harer leden;

b. het gemeenschapsgevoel onderling aan te kweeken en elkander op te wekken tot samenwerking met elkander, voor elkander;

c. te streven naar betere pachtvoorwaarden in het algemeen, in het bijzonder door het land der kerkelijke corporatiën alhier, aan de leden dier Kerk op billijke voorwaarden verhuurd te krijgen;

d. het bevorderen der corporatie en associatie onder alle vormen, zoowel tot ondersteuning in ziekte en ongeval, als ter besparing en verkrijging van bezit en ter uitoefening van het bedrijf;

e. het besef te verlevendigen dat het bijzonder belang slechts zoover mag strekken, dat het niet met het algemeen belang in botsing komt.

Staatscourant

07-01-1899