Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Ondersteuningsfonds der firma R. S. Stokvis en Zonen

Naam Ondersteuningsfonds der firma R. S. Stokvis en Zonen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 januari 1899
Koninklijk Besluit nr. 4
Oprichtingsdatum 01 januari 1899
Doelstelling

Aan de bedienden of gewezen bedienden der firma R.S. Stokvis en Zonen, hunne weduwen of kinderen, welke daaraan volgens het oordeel der ledenvergadering behoefte hebben, ondersteuning te verschaffen.

Staatscourant

28-01-1899