Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Rijnschippersbond

Naam Algemeene Rijnschippersbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 8 augustus 1898
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 06 maart 1898
Doelstelling

a. Om door onderlinge samenwerking den toestand der Rijnschippers zedelijk en stoffelijk te verbeteren;

b. het trachten te verkrijgen, het regelen en het handhaven van betere bevrachtingsvoorwaarden, en

c. het beteugelen van willekeur van de zijde der bevrachters.

Staatscourant

28/29-08-1898, 05-08-1899, 24-07-1903