Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge Werkliedenvereeniging "Verbetering zij ons streven"

Naam Onderlinge Werkliedenvereeniging "Verbetering zij ons streven"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 februari 1890
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om langs geleidelijken weg de loonen zoodanig te verbeteren en vast te stellen, dat daardoor de werkman in staat wordt gesteld voldoende te kunnen leven en zooveel mogelijk alle wanverhoudingen of onrechtmatigheden betreffende de loonen uit de fabrieken of werkplaatsen te doen verwijderen en verder door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

09-04-1890

Goossens van Eyndhove nr. 584