Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Milo"

Naam Gymnastiek- en Schermvereeniging "Milo"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 augustus 1890
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Hare leden in de gelegenheid te stellen zich lichamelijk krachtig te ontwikkelen.

Staatscourant

23-10-1890

Goossens van Eyndhove nr. 603