Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Militaire Vriendenkring "Jonathan"

Naam De Militaire Vriendenkring "Jonathan"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 februari 1868
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om eene gelegenheid te openen tot aaneensluiten van alle militairen die de overtuiging deelen dat eene gezonde Christelijke levensopvatting volstrekt niet onvereenigbaar is met den militairen loopbaan en dat het beste middel tegen het kwade voorbeeld is het Goede voorbeeld daartegenover te stellen.

Staatscourant

22-02-1868

Goossens van Eyndhove nr. 130