Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Afdeeling Petten" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis"

Naam "Afdeeling Petten" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis"
Plaats Petten
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 november 1898
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 01 augustus 1898
Doelstelling

Samenwerking a. tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten; b. tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen; c. tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

11/12-12-1898