Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood"

Naam Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 november 1898
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 22 april 1898
Doelstelling

a. Elkander te ondersteunen bij ziekte; b. het vormen van afdeelingen in Nederland; c. het voeren van gedachtenwisseling over vakbelangen op vergaderingen, echter onder uitdrukkelijke bepaling, dat over godsdienstige leerstellingen geene discussiën mogen worden gevoerd.

Staatscourant

15-12-1898