Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor de "Christelijke Bewaarschool te Hilversum"

Naam Vereeniging voor de "Christelijke Bewaarschool te Hilversum"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 januari 1868
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De ouders in de zorg voor hunne kinderen van 2 tot 6 jaren tegemoet te komen.

Staatscourant

09-02-1868, 02-08-1898

Goossens van Eyndhove nr. 1818
Opmerkingen

De vereniging is heropgericht op 01-05-1898.