Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Brandweervereeniging "door vlugheid hulp" van brandspuit 17

Naam Rotterdamsche Brandweervereeniging "door vlugheid hulp" van brandspuit 17
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 november 1898
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum 02 januari 1894
Doelstelling

a. Door het betalen eener wekelijksche contributie, een fonds te vormen, ten einde hare leden eene premie uit te keeren;

b. aan niet-leden, doch alleen geaffecteerden der Rotterdamsche brandweer, eene premie uit te keeren;

c. bij het verdienen eener gratificatie uit te keeren naargelang de groote van deze;

d. verder alle wettige middelen in het werk te stellen wat den goeden geest en vriendschap onder geaffecteerden en adspiranten van brandspuit 17 kan bevorderen.

Staatscourant

01-12-1898