Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas"

Naam Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 25 oktober 1898
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 01 november 1896
Doelstelling

Het verzekeren der werklieden bij de leden der vereeniging werkzaam, tegen ongelukken en invaliditeit hun in en door die werkzaamheden overkomen.

Staatscourant

09-11-1898