Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het suppletiefonds (aanvullingsfonds) voor het te betalen schoolgeld op de school te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.), uitgaande van de Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.)

Naam Het suppletiefonds (aanvullingsfonds) voor het te betalen schoolgeld op de school te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.), uitgaande van de Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.)
Plaats Sloterdijk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 oktober 1898
Koninklijk Besluit nr. 66
Oprichtingsdatum 1 juli 1897
Doelstelling

Om aan ouders of voogden wier kinderen op pupillen de school bezoeken der vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.), opgericht 30 November 1894 en waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Februari 1895 nr. 37 (Staatscourant van 18 April 1895, nr. 90), zooveel in het betalen der schoolgelden tegemoet te komen, als het bestuur na onderzoek noodig oordeelt.

Staatscourant

05-11-1898