Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tooneelvereeniging "Chr├ętienni's Vrienden"

Naam Tooneelvereeniging "Chr├ętienni's Vrienden"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 oktober 1898
Koninklijk Besluit nr. 47
Oprichtingsdatum 24 september 1897
Doelstelling

De leden te bekwamen en de onderlinge vriendschap te bevorderen.

Staatscourant

27-10-1898