Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kuipersvereeniging onder den naam van: "Regt na Pligt"

Naam Kuipersvereeniging onder den naam van: "Regt na Pligt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 juli 1873
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne maatschappelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

06-09-1873

Goossens van Eyndhove nr. 205