Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Vredebond

Naam Algemeene Vredebond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 oktober 1870
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Met alle middelen die binnen haar bereik en met de openbare orde en de wetten des lands niet in strijd zijn, al die maatregelen voor te staan welke kunnen strekken tot bevordering van de wereldvrede en mede te werken waar anderen in gelijken zin handelen.

Staatscourant

09/10-10-1870, 30-01-1873

Goossens van Eyndhove nr. 152