Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang"

Naam Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 november 1874
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum 20 oktober 1872
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onderling aan te kweeken en te onderhouden en tevens door alle gepaste en wettige middelen, zoowel zedelijke als stoffelijke welvaart aan te kweeken.

Staatscourant

18-02-1875, 01-11-1900

Goossens van Eyndhove nr. 233