Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en Excercitievereeniging "Achilles"

Naam Gymnastiek- en Excercitievereeniging "Achilles"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 februari 1881
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De gymnastiek, het exerceeren en den wapenhandel te beoefenen.

Staatscourant

27/28-02-1881, 08-09-1885

Goossens van Eyndhove nr. 3371