Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Handwerkers-productie-Vereeniging: "Arbeid en Vlijt"

Naam Handwerkers-productie-Vereeniging: "Arbeid en Vlijt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 oktober 1872
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het verbeteren van den zedelijken en stoffelijken toestand der Israëlitische handwerkslieden, in tegenstelling van den werkkring der Internationalen.

Staatscourant

08/09-12-1872

Goossens van Eyndhove nr. 188