Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon

Naam Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 mei 1872
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om verarmde of behoeftige geloofsgenooten, inzonderheid hunne achtergelatene weezen, stoffelijk en zedelijk te ondersteunen.

Staatscourant

02/03-06-1872

Goossens van Eyndhove nr. 3369