Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Pius-Vereeniging

Naam Pius-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 juli 1875
Koninklijk Besluit nr. 59
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het verspreiden van Katholieke beginselen en nuttige kennis; en b. het bevorderen van gezellig verkeer onder de Katholieken.

Staatscourant

28-08-1875, 14/15-04-1901

Goossens van Eyndhove nr. 244
Opmerkingen

De vereniging is heropgericht op 12-01-1896.