Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche tooneelclub "Willem van Zuylen"

Naam Rotterdamsche tooneelclub "Willem van Zuylen"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 januari 1903
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum 01 april 1900
Doelstelling

De leden te bekwamen in de Nederlandsche taal- en letterkunde en het kunstgevoel bij de leden op te wekken.

Staatscourant

28-01-1903