Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond

Naam Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 januari 1903
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum 03 mei 1896
Doelstelling

Het bevorderen van de maatschappelijke belangen van allen die in de broodbakkerijen en broodfabrieken te Haarlem en omstreken hun levensonderhoud verdienen en gerekend worden tot de gezellen.

Staatscourant

29-01-1903