Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsclub "Hulp en Vermaak"

Naam IJsclub "Hulp en Vermaak"
Plaats Andijk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 januari 1903
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 08 december 1902
Doelstelling

Het in orde brengen en houden van ijsbanen, en het opruimen van sneeuw op de openbare wegen, namelijk in het meer westelijke gedeelte der gemeente Andijk, om zoo doende ook in tijden van werkeloosheid hulp te verschaffen. Laat de kas der ijsclub dit toe, dan kunnen ook wintervermakelijkheden plaats vinden.

Staatscourant

24-01-1903