Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hooger streven zij ons ideaal (Vereeniging van loopknechten voor diamantbewerkerspersoneel)

Naam Hooger streven zij ons ideaal (Vereeniging van loopknechten voor diamantbewerkerspersoneel)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 december 1902
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum 25 januari 1902
Doelstelling

De bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen harer leden.

Staatscourant

11/12-01-1903