Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Centrale Werkgevers Risico-Bank

Naam Centrale Werkgevers Risico-Bank
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 december 1902
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum 26 maart 1902
Doelstelling

a. het aangaan van overeenkomsten met werkgevers tot overdracht van het risico, als bedoeld in art. 52, al. 1, der "Ongevallenwet 1901";

b. het bevorderen der belangen van de bij haar aangesloten werkgevers, als bedoeld bij sub a, ten aanzien van alle wettelijke maatregelen op sociaal gebied in het algemeen, en in het bijzonder met het oog op de uitvoering en toepassing der bepalingen van de "Ongevallenwet 1901" en van de daarmede verband houdende wetten, Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere wettelijke voorschriften.

Staatscourant

17-01-1903, 21/22-06-1903