Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie

Naam Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 8 december 1902
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 16 september 1902
Doelstelling

De behartiging van de gemeenschappelijke en bijzondere belangen harer leden, particuliere belangen evenwel uitgesloten en het aankweeken van meerdere kennis.

Staatscourant

01/02-01-1903