Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs in den Legmeerpolder

Naam Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs in den Legmeerpolder
Plaats Uithoorn
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 december 1902
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 07 november 1902
Doelstelling

a. de stichting en instandhouding van eene school, waarin lager onderwijs wordt gegeven naar de behoeften des tijds en overeenkomstig den grondslag der vereeniging;

b. door het houden van samenkomsten de belangstelling in het Christelijk onderwijs op te wekken.

Staatscourant

01/02-01-1903