Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerd Suppletiefonds

Naam Gereformeerd Suppletiefonds
Plaats Halfweg
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 december 1902
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 26 februari 1902
Doelstelling

De vorming en instandhouding van eene hulpkas, ten behoeve van minvermogende ouders, om hen te ondersteunen in de betaling van het schoolgeld voor hunne kinderen, die de Christelijke school te Halfweg bezoeken.

Staatscourant

06-01-1903