Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Jongelings-vereeniging onder de zinspreuk "De Vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid"

Naam Christelijke Jongelings-vereeniging onder de zinspreuk "De Vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid"
Alternatieve namen
  • Christelijke Jongelingsvereeniging Spr. 9:10 (In de gewijzigde statuten van 1893 )
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 april 1874
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Mede te werken tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Staatscourant

01-05-1874, 24-11-1893, 13-05-1899

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nrs. 13, 5919
Goossens van Eyndhove nr. 1737
Opmerkingen

De vereniging is in 1899 heropgericht. De geldigheidsduur van de erkenning (in dit geval 25 jaar) was toen net verlopen.