Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Begrafenisfonds"

Naam Vereeniging "Het Begrafenisfonds"
Plaats Assendelft
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 januari 1888
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Het binnen de gemeente Assendelft bezorgen en regelen van begrafenissen van hare leden en tegen een vast te stellen tarief, van die van niet-leden; 2. het verschaffen van eene geldelijke uitkeering bij overlijden van een harer leden, aan diens erven of rechtverkrijgenden.

Staatscourant

01-04-1888, 14-03-1900

Goossens van Eyndhove nr. 735