Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland

Naam Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 januari 1903
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 13 september 1902
Doelstelling

De belangen harer leden te bevorderen.

Staatscourant

12-02-1903