Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Naam Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 juli 1868
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs overeenkomstig de beginselen der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, opgericht te Amsterdam en erkend bij Kon.Besl. van 12 Januari 1864 no. 72.

Staatscourant

14-08-1868, 07-08-1897

Goossens van Eyndhove nr. 3367