Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Bond voor Brood-, Koek- en Banketbakkers

Naam Nederlandsche Bond voor Brood-, Koek- en Banketbakkers
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 januari 1885
Koninklijk Besluit nr. 65
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den band tusschen de Nederlandsche Brood-, Koek- en Banketbakkers nauwer toe te halen, de theoretische en practische bekwaamheid zijner leden te bevorderen, de schoonheidszin bij hen op te wekken en het bakkersvak te verheffen.

Staatscourant

26-02-1885, 25-02-1891, 08-05-1897

Goossens van Eyndhove nr. 413