Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zuiderzeevereeniging

Naam Zuiderzeevereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 augustus 1886
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het doen instellen van een volledig en grondig onderzoek (technisch en finantieel) onderzoek of - en zoo ja, naar de wijze waarop - en de middelen waardoor eene afsluiting (mede ter voorbereiding eener latere geleidelijke drooglegging) van de geheele Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee, wenschelijk en uitvoerbaar is.

Staatscourant

18-09-1886

Goossens van Eyndhove nr. 458