Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen)

Naam Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 februari 1875
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum 26 januari 1874
Doelstelling

Het houden der gebruikelijke lezingen ten huize van een overleden lid, het verleenen van geldelijken onderstand in de zeven treurdagen, het houden der gewone Godsdienstoefeningen, enz.

Staatscourant

02-06-1875, 15-08-1876, 04-08-1877, 09-11-1881, 27-06-1893, 02-07-1898, 22-01-1901, 19-11-1902, 22-08-1903

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 101
Goossens van Eyndhove nr. 238