Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Het Indische Kruis" onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt"

Naam "Het Indische Kruis" onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 juni 1870
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het meer en meer bevorderen van aansluiting, zonder onderscheid van personen beneden den rang van officier bij de Land- en Zeemagt gediend hebbende of nog dienende, die geregtigd zijn, tot het dragen van het Eereteeken, ingesteld bij Zr.Ms. Besluit van den 19-den Februari 1869 no. 23.

Staatscourant

24/25-07-1870

Goossens van Eyndhove nr. 146