Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniƫn

Naam Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniƫn
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 7 december 1895
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 31 oktober 1894
Doelstelling

Behartiging der belangen harer leden, met uitsluiting van alle politieke zaken.

Staatscourant

14-02-1896, 09-07-1898