Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 december 1895
Koninklijk Besluit nr. 3
Oprichtingsdatum 14 augustus 1895
Doelstelling

Het aantrekken van het lot van weezen in Doopsgezinde gemeenten, die verklaren behoeftig te zijn om zelve naar behooren in hun onderhoud en hunne Christelijke opvoeding te voorzien.

Staatscourant

01/02-03-1896