Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland

Naam Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 december 1895
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum 01 april 1895
Doelstelling

Het bestrijden en zoo mogelijk voorkomen: a. Het niet betalen door den huurder van de verschillende huurpenningen; b. Het moedwillig vernielen of beschadigen der woningen door huurders; c. Het ontvreemden van onderdeelen der woningen door huurders; Voorts: door aaneensluiting van alle huiseigenaren, de minst mogelijke vervolgingskosten te bedingen, en eindelijk: verbetering te verkrijgen in de ongunstige rechtsverhouding waarin de verhuurder verkeert tegenover den kwaadwilligen huurder.

Staatscourant

28-02-1896, 11/12-09-1898, 06-08-1903