Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht"

Naam Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 februari 1896
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 16 december 1894
Doelstelling

Mede te werken tot de nodige maatschappelijke hervormingen, inzonderheid met betrekking tot de stoffelijke en zedelijke lotsverbetering van de onderhoorigen der Nederlandsche spoorwegmaatschappijen.

Staatscourant

18-03-1896