Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Musis Sacrum"

Naam Vereeniging "Musis Sacrum"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 5 december 1881
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van den goeden smaak en het onderling genoegen, door beoefening een aankweeking der schoone kunsten in eigen boezem en door gezellig verkeer.

Staatscourant

25-02-1882, 17-10-1883, 26-02-1885, 20-04-1887, 16-10-1891

Goossens van Eyndhove nr. 1087