Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Diamantklovers-Vereeniging

Naam Diamantklovers-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 november 1872
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Tot den bloei van het diamantkloversvak te Amsterdam mede te werken en door onderlinge samenwerking der leden, hunne zedelijke en stoffelijke belangen te bevorderen.

Staatscourant

04-01-1873

Goossens van Eyndhove nr. 190