Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Deventer Werkliedenvereeniging "Help U zelven"

Naam Algemeene Deventer Werkliedenvereeniging "Help U zelven"
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Datum van erkenning 24 mei 1872
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Alles aangrijpen, wat tot heil van den werkman bevorderlijk kan zijn, als ook eendracht en verbroedering aan te kweeken en te bevorderen.

Staatscourant

23-06-1872, 26-08-1903

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 8727
Goossens van Eyndhove nr. 1007