Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel"

Naam Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 februari 1876
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De Nederlandsche Toneelspeelkunst voor te staan en te ontwikkelen, door het exploiteeren van schouwburgen te Amsterdam en te 's Hage en het bespelen van tooneelen in zoodanige andere plaatsen, als waartoe de Raad van Beheer zal besluiten.

Staatscourant

14-03-1876, 08-02-1879, 06-04-1880, 24-11-1882, 20-07-1888, 19-04-1894, 07/08-02-1897, 27-09-1902

Goossens van Eyndhove nr. 253