Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Offert Gode dank"

Naam Vereeniging "Offert Gode dank"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1888
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. gelden te verzamelen tot verkrijging en instandhouding van een eigen wijkgebouw op een der voormalige eilanden Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg of Funen; 2. in dit gebouw (zoo het verkregen is) uit te oefenen al wat tot het werk der Evangelisatie behoort.

Staatscourant

06-04-1888

Goossens van Eyndhove nr. 519