Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger

Naam Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 februari 1879
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Behalve het door onderlinge bijdragen onderstand verleenen aan hulpbehoevende leden, hunne weduwen en weezen, de belangen harer leden te behartigen, voorzoover dit tot den werkkring der Vereeniging kan geacht worden te behooren.

Staatscourant

22-04-1879, 30-01-1881, 15-08-1885, 28-09-1892, 25/26-11-1900

Goossens van Eyndhove nr. 305
Opmerkingen

De vereniging was eerst gevestigd te Den Haag (1879), later te Gouda (1881), daarna te Amsterdam (1885), en daarna te Wijk bij Duurstede (1892).