Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden

Naam Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 juni 1871
Koninklijk Besluit nr. 6
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De te Amsterdam wonende blinden zonder onderscheid van kunne of geloofsbelijdenis, die niet in eene der reeds bestaande inrichtingen kunnen worden opgenomen, in hare inrichting op te nemen, tot wering van bedelarij, en ter voorziening in hunne stoffelijke en zedelijke belangen.

Staatscourant

21-06-1871, 22/23-04-1900

Goossens van Eyndhove nr. 167