Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Opsterland-Gorredijk der vereeniging 'Door arbeid tot verbetering' te Leeuwarden

Naam Afdeeling Opsterland-Gorredijk der vereeniging 'Door arbeid tot verbetering' te Leeuwarden
Plaats Gorredijk
Provincie Friesland
Datum van erkenning 17 juni 1895
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

Om door het verschaffen van productieven arbeid aan werkloozen, de sociale nooden in de gemeente Opsterland te beperken, de welvaart der burgerij te bevorderen en verder alles te doen, wat den stoffelijken en zedelijken vooruitgang van de ingezetenen kan verhoogen.

Staatscourant

24-07-1895