Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Naam Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 maart 1870
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs overeenkomstig de beginselen der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, opgericht te amsterdam en erkend bij Kon. Besl. van 12 januari 1864 no. 72.

Staatscourant

11-05-1870, 28-12-1878, 28-03-1899

Goossens van Eyndhove nr. 35