Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet

Naam Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 april 1888
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen der belangen van Nederlandsche uitvinders en der tot standkoming eener Octrooiwet ter bescherming van den intellectuëelen eigendom op industrieel gebied in Nederland en de Nederlandsche Bezittingen en Koloniën.

Staatscourant

06/07-05-1888

Goossens van Eyndhove nr. 530